KRUNGSRI LEASING

ข่าวสารและกิจกรรม

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ให้ชะลอการชำระหนี้เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของทางราชการ จำนวน 13 จังหวัด

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขาย “เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนาด 961 ตันกรอส 493 ตันเนต ชื่อเรือเอสทีที 1 จำนวน 1 ลำ” และ “เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนาด 497 ตันกรอส 130 ตันเนต ชื่อเรือธนบุรีสตาร์ จำนวน 1 ลำ”

กรุงศรีลีสซิ่งเปิดประมูลขายทรัพย์สินรอการขาย “เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนาด 961 ตันกรอส 493 ตันเนต ชื่อเรือเอสทีที 1 จำนวน 1 ลำ” และ “เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนาด 497 ตันกรอส 130 ตันเนต ชื่อเรือธนบุรีสตาร์ จำนวน 1 ลำ”