KRUNGSRI LEASING

ร่วมงานกับเรา

กรุงศรีลีสซิ่ง บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้ชำนาญด้านการปล่อยสินเชื่อเครื่องจักรในประเทศไทย เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้น ที่จะร่วมเส้นทางแห่งความเติบโตไปข้างหน้าสายนี้ด้วยกัน

ตำแหน่งงานสมัครงาน
1. Credit Marketing 
2. Credit Risk Management / Credit Analysis – Senior Officer 
3. Senior Accountant 
4. Accounting Manager