บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด ประสงค์เปิดประมูลขายทรัพย์สินรอการขาย “เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนาด 915 ตันกรอส 354 ตันเนต ชื่อเรือไกรวลีสตาร์ จำนวน 1 ลำ” ตามสภาพปัจจุบัน เปิดประมูลขั้นต่ำในราคา 1,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้สนใจประมูลสามารถยื่นซองประมูลเสนอราคาโดยกรอกแบบฟอร์ม [Click]  ปิดผนึก พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. และบริษัทฯ จะประกาศผลผู้ชนะการประมูลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถศึกษารายละเอียดการประมูลเพิ่มเติมได้ที่ [Click] หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอนัดหมายตรวจสอบทรัพย์สินก่อนยื่นซองประมูลได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร 02-208-2300 ต่อ 72292