บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด ประสงค์เปิดประมูลขายทรัพย์สินรอการขาย “เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนาด 961 ตันกรอส 493 ตันเนต ชื่อเรือ เอสทีที 1 จำนวน 1 ลำ” ตามสภาพปัจจุบัน เปิดประมูลขั้นต่ำในราคา 3,745,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ “เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนาด 497 ตันกรอส 130 ตันเนต ชื่อเรือ ธนบุรีสตาร์ จำนวน 1 ลำ” ตามสภาพปัจจุบัน เปิดประมูลขั้นต่ำในราคา 2,675,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้สนใจประมูลสามารถยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อเรือแยกแต่ละลำตามความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์ม [Click] ปิดผนึก พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. และบริษัทฯ จะประกาศผลผู้ชนะการประมูลในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการบริษัทฯ และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถศึกษารายละเอียดการประมูลเพิ่มเติมได้ที่ [Click] หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอนัดหมายตรวจสอบทรัพย์สินก่อนยื่นซองประมูลได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร 02-208-2300 ต่อ 72292

เรือเอสทีที 1

 

เรือธนบุรีสตาร์